Obsługa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

Obsługa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin polega na sterowaniu procesem głównym oraz na obsłudze procesów wspomagających proces główny. 
EDF Ekoserwis , w ramach obsługi procesów wspomagających zajmuje się:

  • obsługą stanowisk odbierania z wagonów US mączki wapiennej, w ilości ok 1.100 t/tydzień
  • odbieraniem i zagospodarowaniem reagipsu ,wytworzonego w procesie odsiarczania w ilości ok  4800 t/ miesiąc

Magazyn reagipsu
Usypywanie pryzmy w magazynie
Pobieranie reagipsu reklajmerem na taśmę T8
Transport taśmociągiem T9 do stacji załadunku
Przesyp z T10 do rękawa załadunkowego
Pozycjonowanie rękawa, rozpoczęcie załadunku
Załadunek reagipsu na samochody

 

Szczegółowych informacji udzielą:

Region Zachód:
Krzysztof Łodyga - tel. +48 71 323 85 51, e-mail:

Region Południe:
Mariusz Garstka - tel. +48 32 739 17 69, e-mail:

Region Północ:
Mariusz Zdrojewski
 - tel. +58 347 4624, e-mail:

Region Wschód:
Jan Lempart - tel. +48 12 646 6393, e-mail:

EDF EKOSERWIS