Stabilizacje Mix

Stabilizacje MIX to gotowe mieszanki do stabilizacji gruntu, produkowane na bazie naturalnych kruszyw mineralnych (piasek, pospółka, żwir) oraz mieszanek popiołowo-żużlowych. To jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszaniny, która po stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu po drodze.  Jej wytrzymałość po 28 dniach wiązania wynosi w zależności od klasy stabilizacji od 0,5 do 9 MPa zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-S-96012 "Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem"

ZASTOSOWANIE :

  • do stabilizacji gruntu
  • do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych: podbudów i warstw ulepszonego podłoża nawierzchni drogowej przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6, 
  • do  warstw wzmacniających, mrozoochronnych, odcinających
  • do  podbudów drogowych (zasadniczych i pomocniczych),

W obszarze wymagań technicznych produkty są zgodne z normą: PN-EN 14227-3 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi ” lub PN-S-96012 „ Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem „

Technologie dla Budownictwa Inżynieryjnego - pobierz

OFERTA:                                                                 

W zależności od wytrzymałości oferujemy mieszanki:

  • Stabilizacja MIX 0.5 - 1.5 MPa

  • Stabilizacja MIX 1.5 - 2.5 MPa

  • Podbudowa MIX 2.5 - 5.0 MPa

  • Chudy beton MIX 6.0 - 9.0 MPa

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

TRANSPORT:

Dział logistyki sprawnie i terminowo realizuje dostawy materiału do klienta. Pomaga zachować ciągłość realizacji inwestycji, elastycznie planując kolejne dostawy na miejsce budowy. Transport realizujemy własnym specjalistycznym taborem samochodowym i kolejowym. Współpracujemy również z doświadczonymi przewoźnikami świadczącymi dla nas usługi na najwyższym poziomie.
Szczególnie ważne dla nas jest zachowanie bezpieczeństwa zarówno w naszych zakładach podczas załadunku, jak i w czasie przewozu oraz rozładunku na miejscu przeznaczenia.
Korzystając z naszych usług logistycznych klienci nie ponoszą żadnego ryzyka w zakresie transportu a zamówiony materiał jest dostarczany na czas w wyznaczone miejsce.

DORADZTWO TECHNICZNE:

Wraz z dostawami mieszanek oferujemy bezpłatne doradztwo techniczne i technologiczne, polegające na opracowaniu rozwiązania alternatywnego - konkurencyjnego cenowo, w którym tradycyjne rozwiązania zastąpione są tańszym ale równie dobrym - opartym o zastosowanie mieszanek popiołowo - żużlowych.Nasi doradcy techniczni to wykwalifikowani inżynierowie w dziedzinie budownictwa, z wieloletnim doświadczeniem. Służą klientom swoją wiedzą w zakresie optymalnego zastosowania naszych technologii w danej realizacji.
Prowadzą konsultacje z projektantami i wykonawcami - monitorując aplikację materiału.  Są do dyspozycji aż do zakończenia realizacji.

Biuro obsługi klienta służy pomocą w całym procesie zamawiania i rozliczania materiału. Stałym klientom proponujemy atrakcyjne warunki  stosując długie terminy płatności.

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- kom: +48601 880 893,

Region Południe:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379,
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - kom: +48 691 200 082;

Region Wschód:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379,
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności): tel. +48 32 429 47 68, -827

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw):
ZP Rybnik  - tel. +48 32 4294 825
ZP Kamień - tel. 601 414 704
e-mail:

EDF EKOSERWIS