Spoiwa hydrauliczne

W ofercie sprzedaży posiadamy doskonalej jakości spoiwa hydrauliczne wyprodukowane na bazie UPS (ubocznych produktów spalania węgla kamiennego w energetyce), które dzięki swoim właściwościom wiążącym są stosowane do wzmacniania podłoża i wykonywania podbudów drogowych i podtorza. Spoiwa hydrauliczne są grupą spoiw budowlanych, które mają zdolność wiązania i twardnienia zarówno na powietrzu, jak i w środowisku wodnym. Wytwarzane są w Zakładzie Produkcyjnym w Rybniku.

 • hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX,
 • spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX,
 • cement popiołowy

Zgodnie z wydanymi przez IBDiM Aprobatami Technicznymi, potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną wyrobu i przydatność wyrobu budowlanego, nasze spoiwa SOLITEX są stosowane w budownictwie, szczególnie inżynierii komunikacyjnej, alternatywnie do zastosowań wapna i cementów w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt i nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do podtorza
 • ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów, przy zapewnieniu wymaganego
 • wskaźnika wodoprzepuszczalności,
 • do rekultywacji, niwelacji i makroniwelacji terenów,
 • osuszania gruntów,
 • likwidacji zagrożeń pożarowych w robotach ziemnych z wykorzystaniem skały płonnej z górnictwa węgla kamiennego,
 • wypełniania pustek poeksploatacyjnych w górotworze np. metodą iniekcji otworowejMieszanka Solitex DSM i ST

Solitex DSM do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych jest gotową suchą mieszanką przeznaczoną do wykonywania „zawiesin twardniejących” służących do budowy przegród przeciwfiltracyjnych w technologii wgłębnego mieszania. Solitex ST do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych jest gotową suchą mieszanką przeznaczoną do wykonywania „zawiesin twardniejących” służących do budowy przegród przeciwfiltracyjnych w…

Cement popiołowy

Na bazie popiołów lotnych produkujemy Cement portlandzki CEM II B V 32,5 spełniający wymagania normy PN-EN 197-1, przeznaczony do produkcji betonu zwykłego w klasach wytrzymałości C8/10 do C30/37. Ze względu na swoje właściwości fizyczne nasz cement ma szerokie zastosowanie w budownictwie do produkcji betonu, zapraw…

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLlTEX jest przeznaczone: do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, ich osuszania, zmiany struktury i poprawy nośności w zakresie nasypów wg PN-S-02205:1998, jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy nośności również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno, w…

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX może być stosowane w zależności od potrzeb: do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998, do ulepszonego podłoża nawierzchni według wymagań WT-5 2010 lub PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1…
EDF EKOSERWIS