Spoiwa hydrauliczne

W ofercie sprzedaży posiadamy doskonalej jakości spoiwa hydrauliczne wyprodukowane na bazie UPS (ubocznych produktów spalania węgla kamiennego w energetyce), które dzięki swoim właściwościom wiążącym są stosowane do wzmacniania podłoża i wykonywania podbudów drogowych i podtorza. Spoiwa hydrauliczne są grupą spoiw budowlanych, które mają zdolność wiązania i twardnienia zarówno na powietrzu, jak i w środowisku wodnym. Wytwarzane są w Zakładzie Produkcyjnym w Rybniku.

 • hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX,
 • spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX,
 • cement popiołowy

Zgodnie z wydanymi przez IBDiM Aprobatami Technicznymi, potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną wyrobu i przydatność wyrobu budowlanego, nasze spoiwa SOLITEX są stosowane w budownictwie, szczególnie inżynierii komunikacyjnej, alternatywnie do zastosowań wapna i cementów w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt i nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do podtorza
 • ulepszania i uszczelniania na składowiskach odpadów, przy zapewnieniu wymaganego
 • wskaźnika wodoprzepuszczalności,
 • do rekultywacji, niwelacji i makroniwelacji terenów,
 • osuszania gruntów,
 • likwidacji zagrożeń pożarowych w robotach ziemnych z wykorzystaniem skały płonnej z górnictwa węgla kamiennego,
 • wypełniania pustek poeksploatacyjnych w górotworze np. metodą iniekcji otworowejEDF EKOSERWIS