Kruszywo Geoutex

KRUSZYWO GEO-UTEX przeznaczone jest do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów komunikacyjnych wraz z ulepszonym podłożem dla wszystkich kategorii obciążenia ruchem. Kruszywo Geo-Utex jest produkowane w następujących odmianach:

Kruszywo Geo-Utex  A - zalecane do stosowania:

  • w warstwach ulepszonego podłoża,
  • w górnych warstwach narażonych na oddziaływanie wody i mrozu,
  • w warstwach nasypów o stromych skarpach o nachyleniu do 1÷1,
  • w podstawie nasypów w strefie podciągania wody kapilarnej

 

Kruszywo Geo-Utex B - zalecane do stosowania:

  • w korpusach nasypów poniżej strefy przemarzania i powyżej oddziaływania wód gruntowych

 

Dokumenty uprawniające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- kom: +48 601 880 893,

Region Południe:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379, rafał
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - kom: +48 691 200 082;

Region Wschód:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379, rafał
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż: faktury, płatności): tel. +48 32 429 47 68, -827,

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw): tel. +48 32 429 48 25,

EDF EKOSERWIS