Piasek żużlowy UTEX

Piasek żużlowy UTEX jest to kruszywo żużlowo - popiołowe przeznaczone do stosowania jako podłoże budowlane, do wyrównywania terenu oraz do makroniwelacji.

Jest stosowany w budownictwie do:

  • wymiany gruntów,
  • budowy nasypów powyżej i poniżej strefy przemarzania
  • oraz powyżej poziomu wód gruntowych.

Materiał ten jest stosowany jako substytut piasku naturalnego.

 W zależności od granulometrii oferujemy następujące produkty:

  • Piasek żużlowy UTEX odmiana G (gruboziarnisty)

  • Piasek żużlowy UTEX odmiana D (drobnoziarnisty)

  • Piasek żużlowy UTEX odmiana S

 

 Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- kom: +48 601 880 893,

Region Południe:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379, rafał
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - kom: +48 691 200 082;

Region Wschód:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379, rafał
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,

Biuro Obsługi Klienta (sprzedaż, faktury, płatności): tel. +48 32 429 47 68, -769,

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw): tel. +48 32 429 48 25,