Kruszywa drogowe i kolejowe

W ofercie, którą współtworzą dostarczane przez nas kruszywa drogowe i kolejowe, znalazły się materiały o zróżnicowanej strukturze i właściwościach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym Klientom gotowe rozwiązania, dostosowane do przeprowadzania prac o różnym charakterze. Wśród naszych propozycji znalazły się kruszywa alternatywne do naturalnych a posiadające takie same właściwości:

  • kruszywo Geoutex,
  • piasek żużlowy,
  • materiały żużlowe.

Nasze kruszywa żużlowe to pełnowartościowe produkty pochodzące z przeróbki mieszanin popiołowo – żużlowych. Drobno i gruboziarniste, dobrze zagęszczalne materiały proponujemy głównie do zastosowań geotechnicznych w inżynierii komunikacyjnej takich jak podbudowy różnej klasy oraz do budowa nasypu czy podtorza. Tutaj szczególnym produktem jest nasze kruszywo GEO-UTEX przeznaczone do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów komunikacyjnych wraz z ulepszonym podłożem dla wszystkich kategorii obciążenia ruchem.
EDF EKOSERWIS