Kraków

Nasze produkty można odbierać na terenie EDF Polska o / Kraków, ul. Ciepłownicza 1.

tel. +48 12 646 63 93

Oferowane w tej lokalizacji produkty:SPRZEDAŻ:

  • Popiół lotny do betonu:   
    Sebastian Kotyczka - kom: +48 661 925 651, e-mail:
  • Kruszywa popiołowo - żużlowe:    
    Sebastian Kotyczka - kom:+ 48 661925651, e-mail:
    Rafał Karwot - tel. +48 32 429 48 32, kom: + 48 512 480 379, e-mail:
    Krzysztof Fałat - tel.+48 32 4294 830, kom:+ 48 501 731 186, e-mail:
EDF EKOSERWIS